Geri dön                                                     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Eğitim Programları

     1.AKADEMİK SEMİNERLER

                                                                                          2.ÖĞRENCİ DERS NOTLARI

        3.ÖĞRENCİ DERS PROGRAMI