Anasayfa

Tarihçe

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Akademik Kadro
İdari Kadro

Eğitim

Klinikte Gezinti

Alumni

Hastalara Bilgiler

İletişim

Bağlantılar

Bilimsel Toplantılar

Duyurular

 

 

TARİHÇE 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın  tarihi 1979 yılına uzanmaktadır. Anabilim dalımız o tarihlerdeki Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin (AİTİA)   1979 yılının haziran ayında kendi bünyesinde tıp fakültesi kurmasıyla tüzel yapısına kavuşmuştur. Fakültemiz kurucu öğretim üyesi olan Doç.Dr. Necmettin Akyıldız anabilim dalımızın da kurucusu ve ilk başkanı olmuştur. Daha sonra 1979 yılının kasım ayında Dr. Suat Özbilen KBB uzmanı olarak anabilim dalımızda göreve başlamıştır. İlk klinik çalışmalara Doç. Dr. Necmettin Akyıldız başkanlığında  o zamanki adıyla Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesindeki (Halen Ufuk Üniversitesi) 8 yataklı bir serviste başlanmıştır. Kısa zamanda poliklinik, klinik  ve ameliyathane çalışma düzenleri kurularak hizmete sokulmuştur.

1982 yılında yeni YÖK  yasasının kabulü ile fakültemiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Yasa gereği anabilim dalı başkanlığına 1982 yılında Dr. Suat Özbilen getirilmiştir. Daha sonra 1983 yılında profesörlüğe yükseltilmiş olan  Doç. Dr. Necmettin Akyıldız yeniden anabilim dalı başkanı olmuştur.1983 yılında Dr. Erdoğan İnal öğretim kadrosuna katılmıştır. 1984 yılından itibaren  ilk asistanlarımız olan Dr. Hayri Özşen, Dr. Fikret İleri, Dr. Ahmet  Köybaşıoğlu, Dr. Nebil Göksu ve Dr. Ercüment Akman sırayla uzman olmuşlardır.

1986 yılında  fakültemiz halen bulunduğu kampüsteki yeni binasına taşınarak çalışmalarını sürdürmüştür. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin kampüs binalarının 1994 yılında tamamlanmasıyla anabilim dalımız kendine ait halen de çalışmakta olduğumuz 26 yataklı yeni  ve modern  kliniğine taşınmıştır.

Anabilim dalımız kuruluşundan günümüze kadar  Otoloji, Nörotoloji, Rinoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi disiplinleri ile ilgili pek çok sayıda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemiş ve ilgili konuların araştırıcısı, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olmuştur. Yurdumuzda ilk olmak üzere 1990 yılından başlamak itibariyle Kulak Mikrocerrahisi, Temporal Kemik Diseksiyonu, Kolesteatom Cerrahisi, Nöro-Otoloji, Burun ve Sinus Cerrahisi, Horlama ve Obstruktif Apne ve Baş-Boyun Tümörleri konularında çok sayıda mezuniyet sonrası kurs, seminer ve sempozyum düzenlemiştir.

Anabilim dalımız idari mekanizması akışına göre  başkanlığa 1993 yılında Prof. Dr. Erdoğan İnal seçilmiştir. 1995 yılında kurucumuz olan hocamız Prof. Dr. Necmettin Akyıldız emekli olmuşlardır. Anabilim dalı başkanlığı görevini 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. Nebil Göksu yapmıştır. Halen anabilim dalı başkanlığı görevini 2006 yılından itibaren Prof. Dr.Suat Özbilen yürütmektedir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda halen 10 profesör, 2 doçent ve 14 araştırma görevlisi arkadaşımız görev yapmaktadır. Anabilim dalımızda kuruluşundan günümüze kadar 46 meslektaşımız eğitimlerini tamamlayarak KBB uzmanı olmuşlardır.

Anabilim dalımızda senede ortalama 35.000 hasta muayene edilmekte ve 3000’e yakın ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca Prof. Dr. N. Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yılda 20.000’nin üzerinde hasta kabul edilmekte tanı, tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır.